Γαλλίας 65 - Γαμβέτα
Βόλος
Τ. 24210 22433
Κ. 6972 081836